Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

961c4ff7-5ea4-4de6-a7fc-1182bfbb6260