Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

ba3855bb-523e-4788-9c08-bb310dbae3c8