Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Eros_and_Thanatos__10_of_13_-566-846-562-80