Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Eros_and_Thanatos__13_of_13_-568-846-562-80