Fotografía contemporánea por Francisco González Fernández.

Eros_and_thanatos__1_of_3_-622-846-562-80